SALÇA ÜRETİM VE DOMATES / BİBER İŞLEME HATLARI 

60ton/gün `e kadar domates salçası (28-30% brx) üretim kapasiteli / 30ton/saat `e kadar domates (5% brx) işleme kapasiteli

pnömatik kontrollü kanal kapak sistemi

Tambur Filtre

havuz suyu filtrasyonu için

Domates iletim Kanalı

Domates Kabul-Boşaltma Havuzu

Döner Tambur Filtre ve Su sirkülasyon ünitesi

Yıkama

Roulolu Seçme Ayıklama Bandı

giriş kısmı üstten duşlamalı, açılı çıkışlı elevatör şeklinde ve üstte atık konveyörlü ve yanlarda gezinme platformlu olarak imal edilebilirler.

Birçok ekipman Biber salçası üretimi için de kullanılır.

Elevator (paslanmaz çelik paletli, zincirli bantlı)

Elevator, domates kabul havuzundan suyla birlikte gelen domatesleri Seçme bandına veya Yıkama Makinasına yükseltmek ve suyu süzmek için kullanılır.

Parçalayıcı (Kırıcı)

Çekiçli Değirmen

Domates ve biberi parçalayabilir.

Domates, biber, elma, havuç vb. parçalamak için kullanılır.

Elevator (moduler sistem plastik bantlı)

Elevatör altı Su Toplama ve Sirkülasyon Tankı

Çopur

Döner dairesel bıçakları ile domates ve çekirdeksiz meyveleri parçalamakta kullanılır.

Borusal Ön-Isıtıcı          Cold-Break Proses için

Enzimatik Deaktivatör         Hot-Break Proses için

Turbo Ekstraktör

Domates ve çekirdeksiz meyvenin püresini / pulpünü elde etmek için kullanılır.

Kapasite Hot-Break (HB) proses ile maksimuma çıkar.

Model. TTE30 - 30ton/saat `e kadar domates (HB) 1,2mm ve 0,8mm elekler

Model. TTE15 - 15ton/saat `ekadar domates (HB) 1,2mm elek

Evaporatör

Evaporatör

Model.TE7 - 180 ton/gün`e kadar  domates (5% brix) işleme kapasiteli

2 Bull ve Prekonsantratör   45-50 ton/gün `e kadar domates (5% brix) işleme kapasiteli

Model. TTE100 - 100ton/saat `e kadar domates (HB) 2,0mm ve 1,2mm elekler

Evaporatör

2`li Bull - 36-40 ton/gün`e kadar domates (5% brix) işleme kapasiteli

Model.TE14 - 360 ton/gün`e kadar domates (5% brix) işleme kapasiteli

Model. TTE50 - 50ton/saat `e kadar domates (HB) 1,2mm elek

Palper - Finişer

Model TPF5 - 5ton/saat `e kadar domates (CB) 1,5mm , 0,8mm ve 0,6mm elekler

Model TPF3 - 3ton/saat `e kadar domates (CB) 1,5mm ve 0,8mm elekler

Evaporatör

3`lü Bull  - 54-60 ton/gün`e kadar domates (5% brix) işleme kapasiteli

Evaporatör

4 Bull ve Prekonsantratör (Ön hazırlayıcı) - 90-100 ton/gün`e kadar domates (5% brix) işleme kapasiteli

By-pass Tankı

Borusal Pastörizatör  (multitube)

Sıyırıcı Yüzeyli Pastörizatör

3000 kg/saat `e kadar salça (4 lü grup ile)

Pastörize ve Soğutma Tüneli

Borusal Pastörizatör / Sterilizatör (tube in tube) ve Holder 

Ketçap Üretim Hattı

Domates Salçasından (28-30% brx) ketçap üretmek için kullanılır. Aseptik Bidon Boşaltma, Hazırlama Tankı, Bull, Holding Tankı, Monopomp veya Lobe pompa, Homojenizatör, Deaerator (Bullsüz sistemlerde Ön-Isıtıcı ile birlikte opsiyoneldir), Borusal Pastörizatör / Sterilizatör - Holder ve opsiyonel Borusal Soğutucu (sıcak dolum olmayan sistemlerde) `dan oluşur.