BEZELYE İŞLEME HATLARI

3ton/saat `ten 10ton/saat`e kadar makina ile hasat edilmiş bezelye tanesi işleme kapasitesine kadar

Pnömatik (Fan) Separator / Havalı Temizleyici

Bu ünite ürün içindeki özgül ağırlığı üründen daha düşük olan çöp, toz, yaprak, kuru ot, olgunlaşmamış ürün vb. istenmeyen yabancı maddeleri ayırmak için kullanılır.

Ürün Kabul ve Besleme Silosu

Kovalı "S" Elevator

Makina ile tarlada hasat edilmiş bezelye taneleri fabrikaya geldiğinde bu siloya boşaltılarak hat bu silo ile beslenir..

Bezelye taneleri kazboynu "S" şekilli kovalı elevatörler ile taşınır.

Hidrolik Taş Ayırıcı

Bakıldak Ayırıcı Sarsak

Bakıldak Ayırıcı Tambur

Açılmamış bakıldaklar (kozalar) vb. bu ünite ile ayrılırlar. Tambur tipinde veya sarsak tipinde prosesiniz, işleme koşullarınız ve ürün cinsiniz için en uygun olan tip tarafımızca seçilmektedir.

Bezelye Tasnif Tamburu

Tasnif Tamburu bezelye tanelerini 4 ölçüye ayırır. Bu ölçüler müşterinin ihtiyacına göre belirlenebilir.

Pompalı Bezelye Transfer Ünitesi

Bezelye tanelerini su ile birlikte istenilen yere taşımak için kullanılır. Bu ünite, gıda transfer pompası, vorteks tankı ve su geri dönüşümü için statik filtre, santrifüj pompa ve tankından oluşur.

Statik Filtre, pompa ile transfer edilirken kullanılan suyu süzmek içindir.

Flotasyonlu Yıkama / Taş Ayırıcı

Bu ünite çok aşamalı mükemmel bir yıkama, taş ayırma, kırık tane ayırma ve saman, yaprak, yüzen çöp gibi yabancı maddeleri üründen ayırmak için kullanılır.

Islama Tankları

Platformlar

Kuru bezelyeden veya baklagillerden konserve üretiminde ürüne yeniden su kazandırmak içindir.

Platformlar, sıcak galvanize daldırılmış çelik konstrüksiyondandır.

Eğer bezelye tarladan kökleriyle birlikte sarmaşık olarak hasat ediliyorsa, bezelyeleri tanelemek için VINER kullanılır. Eğer bezelye tarlada elle koza olarak (bakıldak) toplanarak hasat ediliyorsa, bezelyeleri tanelemek için BATOZ kullanılır. Ancak Vinerlerimize opsiyonel bakıldak girişi de ekleyebilmekteyiz. 

Bantlı Blanşör-Soğutma

10.000 kg/saat `e kadar kapasiteli modeller

Bezelye Vineri

Bantlı Blanşör-Soğutma makinalarımız özellikle donmuş gıda üretimi için uygun olup, kademeli ısı uygulaması ve aynı gövde içinde sunulan soğutma sistemine sahiptirler. Son derece hijyeniktirler ve mikrobiyoloji sorunu yoktur. Soğutma kısmında hava fanlarıyla suyun soğutma kapasitesi arttırılarak su tüketimi azalır. Çiller suyu da bağlamaya imkan veren sistemi sayesinde çıkışta 15-18C derece ürün çıkarılabilmektedir.

Bezelye vinerlerinin herbirinin giriş kapasitesi 5000kg/saat`e kadar köklü (sarmaşık) bezelyedir.

Vidalı Tambur Blanşör

Konserve üretimi için Salamura hazırlama ve Dolum Ünitesi

5000 kg/saat `e kadar kapasiteli modeller

Vidalı Tambur Blanşörler genellikle konserve üretim sanayinde kullanılırlar.